רפסודיה בולגרית.

אזלו הכרטיסים, תודה לכל המזמינים והתורמים.