תומך מועדון

בחר תשורה רצויה. תוכל לתמוך בסכום גבוה מהתשורה שנבחרה בעזרת עדכון סכום ידני. בסיום לחץ "המשך"

 

תעודת תומך מועדון ומחזיק מפתחות

תעודת תומך מועדון וצעיף

תעודת תומך מועדון, צעיף והזמנה למשחק

תעודת תומך מועדון, צעיף ומנוי נוער/חייל

תודה לתומכי מועדון: