בעלי תפקידים

logo

יוסי אשכנזי (יו"ר), עו"ד טל משיח, שמוליק יצחק, טל מלצר, מיקי חיים

מנהל מחלקת הנוער: אריה אלעזר

מנהל הקבוצה: אורי חודדה

מנהל מקצועי, מחלקת הנוער: עופר ראובן