הזמנה לישיבת עמותה, יולי 2015 - עדכון

28.06.2015

חברי/ות עמותה יקרים,

 

בהמשך להזמנה שפורסמה ביום 22.6.15 לאסיפה שלא מן המניין, עודכן תאריך קיומה בעמוד חברי עמותה.

 

לכניסה לאזור חברי עמותה לחצו כאן.

בכבוד רב,

 הועד המנהל.

 

 

Please reload

עידכונים אחרונים