חידוש חברות בעמותה לעונת 2015/16


חברים/ות יקרים, בתאריך 31.8.2015 הסתיימה שנת החברות בעמותה שהחלה ביום 01.09.2014. דמי החברות בעמותה לתקופה 01.09.15 - 31.08.16 הם 200 ש"ח. להזכירכם, בישיבת העמותה מיום 18.6.2014 אושר פה אחד לבטל את קנסות העבר לחברים שהיו בעבר חברי עמותה, הפסיקו את רצף החברות שלהם ורוצים לחזור ולחדש את חברותם בעמותה. לפיכך, דמי החבר בעמותה לעונת המשחקים 2015/16 יהיו 200 ₪ לכולם! כמוכן, בעל זכות המבקש להצטרף כחבר לעמותה, יצטרך לעמוד בכל התנאים כאמור בסעיף 5 לתקנון העמותה:

תקנון העמותה 5. החברים: א. חברותם של החברים בעמותה, ערב אישור תקנון זה, תימשך גם לאחר אישורו. ב. כל אדם (גבר ואישה) שמלאו לו 18 שנה, אשר ישלם 1,000 ₪ במזומן ו/או בשיק, רשאי להיות חבר בעמותה. ג. אדם החפץ להיות חבר בעמותה, יגיש לועד העמותה בקשה בזו הלשון : "אני (שם, מען, מס' זהות), מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). אם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים תקנונה והחלטות מוסדותיה". ד. החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר בעמותה, או אי קבלתו נתונה בידי ועד העמותה. ה. סירב הועד לקבל את המבקש כחבר בעמותה, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה של העמותה. החלטת האסיפה הכללית – סופית. ו. חבר בעמותה אינו יכול להיות בעת ובעונה אחת חבר גם בעמותות ספורט אחרות אלא באישור מיוחד של ועד העמותה. ז. מספר החברים בעמותה לא יפחת משבעה. ח. בכל מספר שהוא, רוב החברים לא יהיו קרובי משפחה בניהם. להזכירכם, חברים שלא יסדירו את תשלום דמי החבר, לא יוכלו לקחת חלק באסיפות העמותה, לבחור ולהיבחר. חברים שיצטרפו בעונת המשחקים 2015/16 לאגודת הידידים ו/או לספונסר קטן (שזכאים להטבה*) שהם גם בעלי זכות ומילאו טופס בקשה להצטרפות, יצורפו באופן אוטומטי לעמותה (בכפוף לסעיף 5 לתקנון העמותה).

להצטרפות ניתן לפנות לחבר הוועד המנהל אבי אלימלך, לחבר וועדת ביקורת שייקו בניש או לאחד מחברי צוות הגיוס של המועדון.

* הזכות להטבה בספונסר הקטן היא לחברים שהעבירו תשלום או התחייבו לשנה שלמה כלומר 1200 ש"ח. היידה יפו !!!

עידכונים אחרונים
ארכיון

מכבי קביליו יפו - תרבות כדורגל אחרת

טלפקס: 072-2446151

השר חיים שפירא ,16 ראשון לציון  7570418

© כל הזכויות שמורות למועדון הכדורגל מכבי קביליו יפו